Een eigen pand

Bron: ’t Braeckpraetje, Maart 2006

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is de KPJ al geruime tijd bezig met het verkrijgen van een eigen pand.

Na vele mislukte pogingen heeft het bestuur nu opnieuw het initiatief genomen om de gemeente over de streep te trekken. Er is een nieuwe plan bedacht wat reeds oppervlakkig uitgewerkt is. Het betreft hier een aanbouw aan het bestaande Scouting gebouw. Dit plan is eind vorig jaar schriftelijk ingediend bij de gemeent.

Dinsdag 31 januari is onze brief behandeld in de commissie “Leven en Welzijn”. Vrijwel alle partijen waren (gematigd) positief, en dus hebben de wethouders de opdracht gekregen om de mogelijkheden voor een KPJ pand op de betreffende locatie uit te zoeken.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 februari is er zelfs een reservering gemaakt voor het gesloten jeugd en jongerenwerk alwaar eventueel een bedrijge voor de KPJ uit zou moeten kunnen komen.

Binnenkort zal een afvaardiging van het bestuur een gesprek hebben met de wethouder, hier zullen de ingediende plannen besproken worden en zal er gekeken worden naar de uitvoerbaarheid. Vervolgens zullen onze plannen concreter gemaakt moeten worden. We streven er naar om een concreet en volledig voorstel in te dienen, dat besproken kan worden tijdens de vergadering van de commissie “Leven en Welzijn” op dinsdag 21 maart.

Er zijn nog veel vraagtekens en er is dan ook nog niets zeker. Word ongetwijfeld vervolgd…

Het bestuur

Geef een reactie