Update augustus 2008

25.000 euro dichterbij een eigen pand !!!

Jullie hebben vast het een en ander in de krant gelezen over de bezigheden van de accommodatie commissie de afgelopen tijd. Er zijn verschillende ingezonden brieven in de krant verschenen en ook een aantal stukjes geschreven door de correspondenten van de krant zelf.
Het contact met de gemeente verloopt goed en de nodige gesprekken worden gevoerd. Alweer een tijdje geleden had de commissie een gesprek met de wethouder dhr. Bouwens. Dit gesprek verliep erg positief. Alleen bleek o.a. uit het gesprek dat de gemeente (wethouder de Wilde Beter Bodegraven) een voorstel zou gaan doen in de raadsvergadering m.b.t. een bedrag wat in 2006 al gereserveerd was voor ongebonden jeugdwerk (o.a. de KPJ). Het zou volgens dit voorstel niet meer beschikbaar worden gesteld voor de KPJ, maar voor een website en muziekinstrumenten. Hier waren we het natuurlijk niet mee eens en we waren dan ook van plan om hier iets aan te doen.
Bij de realisatie van een pand hoort ook de politieke lobby en die kwam hierbij goed van pas. Het CDA, VVD en de PvdA hebben een motie (soort van tegenvoorstel) ingediend om een bedrag van 25.000 euro aan de KPJ te schenken ter realisatie van het eigen pand.
Op 3 juli zijn een groepje KPJ-ers naar de gemeenteraad vergadering geweest om te zien of we echt dat bedrag zouden krijgen, want dat zou die avond via stemming beslist worden. Uiteindelijk heeft de meerderheid van de gemeenteraad beslist dat de KPJ 25.000 euro krijgt voor het pand! We zijn hier erg blij mee en zo komt het eigen pand stukje bij beetje dichterbij.

Ook is er een Comité van Aanbeveling opgesteld die (waarschijnlijk) komend najaar via een feestelijke gelegenheid de Brief van Aanbeveling zal ondertekenen. Deze brief en het comité zal ons ondersteunen bij de realisatie van het pand.

Zoals je leest zijn we druk bezig ook al is dit niet altijd voor iedereen zichtbaar en houdt dit soms in dat je even niks van ons hoort. Maar dit keer was het toch wel echt een zichtbare mijlpaal wat de KPJ dichter bij een eigen pand brengt!!!

Groetjes, De Acco

Geef een reactie