Update februari 2010

Het is al weer een tijd geleden dat hier iets te lezen was over de vorderingen van de acco, maar dat neemt niet weg dat er in de tussentijd heel wat is gebeurd. Hieronder is het verslag te lezen zoals dat is voorgelezen op de afgelopen ALV, wat in grote lijnen het verhaal verteld:

Vorig jaar waren we op dit moment nog druk bezig om de plannen aan de Eiber uit te werken. Inmiddels weten we dat de mooie plannen aan de Eiber een stuk minder haalbaar zijn geworden door de ongunstige ligging van een hoofdrioolpijp en de nabijheid van LPG-tank. Je zou dus kunnen zeggen dat het pand aan de Eiber in de ijskast staat. En niet in de laatste plaats omdat er in de tussentijd nieuwe ontwikkelingen zijn geweest die voor de KPJ een interessant alternatief kunnen bieden.

Tijdens de lustrumreünie is namelijk al bekend gemaakt dat we op dit moment in overleg zijn met de gemeente en de Willibrordschool om in de toekomst deel uit te kunnen maken van het nieuw te bouwen scholencomplex in de Dronenwijk. Dat de gemeente ons daarin van harte steunt bleek ook uit de cheque van € 250,- die we uit de handen van de burgemeester en wethouder tijdens de lustrumavond in ontvangst mochten nemen.

Het verhaal vervolgt zich onder het kopje “Nieuwbouwplannen”

Geef een reactie