Update januari 2011

Er is veel gebeurd op ‘acco’-gebied. Afgelopen vrijdag 7 januari was er een extra ALV ingelast om alle KPJ-leden te informeren en om gezellig te discuseren over het pand. De opkomst was heel goed. Het blijkt dus dat het onderwerp erg leeft bij de leden, en terecht. Tot dusver kon de Acco niet zoveel uitweiden over de plannen. De plannen m.b.t. de Willibrordschool waren in een begin stadium en zijn pas de laatste weken concreter geworden. Op de ALV werden onder andere de doelstellingen, de tekeningen en de verwachte kosten gepresenteerd. Het voornaamste doel van een eigen KPJ home is de vereniging meer identiteit te geven en de vindbaarheid van de vereniging te verhogen. Het doel voor de vereniging is een gezellige ruimte voor kleine gezellige activiteiten zoals kaartavonden, vergaderingen, toneeloefenavonden en café-avonden. Het is niet de bedoeling de maandelijkse feestavonden in het eigen home te vieren. Op de ALV is er na het informatieve gedeelte positief gestemd over het plan. Het plan is nog niet op alle punten concreet, het moet nog deels ingevuld worden tijdens gesprekken met de Willibrord. Daarom zijn randvoorwaarden geschetst, o.a. over de prijs en verschillende afspraken waarbinnen gebleven moet worden. Zo kan de Acco verder met de ontwikkelingen tot een pand. Met dit plan zijn de leden ingestemd. Het is nu de taak van de Acco om verder te gaan in de onderhandelingen, zodat er voor de KPJ een mooi pand komt, tegen een aantrekkelijke prijs en goede afspraken. Heb je de ALV gemist? Op de KPJsite staan de tekeningen van het pand in de Willibrord. Om jullie op de hoogte te houden en er ook meer bij te betrekken, immers het wordt jullie pand, zal de Acco regelmatig wat van zich laten horen in deze ‘home’letter in de Braeck. Na de ALV heeft de Acco niet stilgezeten. Het Comité van Aanbeveling wat is opgericht ter ondersteuning van de realisatie van het pand, is op de hoogte gesteld dat de leden positief gestemd zijn tegenover het plan bij de Willibrord. Ook gaan de gesprekken door met de Willibrord om het plan steeds meer vorm te geven en een contract op te stellen. Als het contract wordt getekend horen jullie natuurlijk meer. De komende tijd staat er veel te gebeuren met name op financieel gebied. Daarom wordt binnenkort een financiële commissie opgericht voor de Acco. Deze commissie heeft de taak de financiën te verkrijgen die nodig zijn voor een eigen pand. Sponsoring is hiervan een groot gedeelte. Ook zullen naar alle waarschijnlijkheid leden-certificaten worden verkocht, een soort renteloze lening van de leden aan de KPJ voor het pand. Hierover horen jullie nog meer. Als laatste wil ik jullie vragen om na te denken over een naam van het pand! Weet jij een leuke naam, laat het ons weten. Ons email adres is: kpjhuisvesting@gmail.com

Geef een reactie