Privacy statement

KPJ Bodegraven verwerkt persoonsgegevens en wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KPJ Bodegraven.

Dit statement vormt een samenvatting van het privacy beleid van de provinciale organisatie KPJ, waar wij als KPJ Bodegraven bij zijn aangesloten. Dit privacy beleid is te vinden op: www.kpj.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen, bijvoorbeeld je naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen deze persoonsgegevens hebben, dan moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt KPJ Bodegraven persoonsgegevens?

KPJ Bodegraven verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn gegevens van bijvoorbeeld:

  • Leden van KPJ Bodegraven;
  • Personen die een lidmaatschap hebben gehad;
  • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waarmee wij een relatie hebben.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Binnen ons bestuur is er een gegevensbeheerder. Deze gegevensbeheerder verwerkt de persoonsgegevens. De KPJ Bodegraven verwerkt persoonsgegevens in Excel.

Waarvoor verwerkt KPJ Bodegraven persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van KPJ Bodegraven, dan hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid en zorg dragen voor jouw verzekering.

Wij willen onze leden en relaties goed van dienst zijn. Wij gebruiken persoonsgegevens om bijvoorbeeld contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit. Hiervoor wordt een standaard maillijst gebruikt. Wil je niet benaderd worden? Je kunt dit aangeven door contact op te nemen via mail.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie en statistische analyses.

Verwerkt KPJ Bodegraven ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens omtrent iemands ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Hoe gaat KPJ Bodegraven met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De gegevensbeheerder, van de KPJ waarvan je lid bent, kan jouw gegevens inzien en wijzigen in het ledensysteem. De gegevensbeheerder van jouw KPJ is ook het eerste aanspreekpunt voor vragen of wijzigingen met betrekking tot persoonsgegevens omtrent jouw lidmaatschap.

Uitwisseling van persoonsgegevens 

Willen wij persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze oorspronkelijk verwerkt zijn? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan jouw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie juist te kunnen blijven genereren, zoals ledenaantallen over de jaren heen. Daarnaast gebruiken wij gegevens om oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de KPJ gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens KPJ Bodegraven van mij verwerkt?

Het inzien van je persoonlijke gegevens kan via de gegevensbeheerder. De gegevensbeheerder kan door in te loggen in het ledenbestand jouw gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie terugvinden en bewerken.

Foto’s

Tijdens activiteiten kunnen er foto’s worden gemaakt ter promotie van de KPJ. Deze kunnen verspreid worden via onze kanalen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit voorafgaand aan de activiteit aangeven bij een van de bestuursleden.

Sta je op een foto en wens je dat deze verwijderd wordt?  Je kunt hiervoor een verzoek indienen per mail. Wij zullen de foto zo spoedig mogelijk verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de KPJ kun je terecht bij de bestuursleden van KPJ Bodegraven. Uiteraard kun je ook mailen naar contact@kpj.nl.

Wijzigingen privacy beleid

KPJ Bodegraven behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid.

Comments are closed.