Commissies

Er zijn 5 commissies binnen KPJ Bodegraven:

 • PRopagandacommissie
  Maakt de reclame voor KPJ Bodegraven. Dit wordt onder andere gedaan door deze website, social media en de pers. Daarnaast houden ze zich ook bezig met ledenwerving.
 • Sportiviteitencommissie
  Organiseert leuke activiteiten voor de leden/niet leden. Dit gaat van uitstapjes naar een discotheek of bijvoorbeeld het jaarlijkse rondje Droogh.
 • Barcommissie
  Zorgt voor de feestavonden, café avonden en het barcommissie-uitje. Ook ondersteunen zij lppandere commissies door de voorraad op peil te houden.
 • Redactie
  Maakt elke maand weer ’t Braeckpraetje. Dit is het clubblad van KPJ Bodegraven dat bij de leden op de mat valt (of in hun mailbox) met leuke artikeltjes, wistjedatjes en nog veel meer.
 • Tentfeestcommissie
  De commissie die elk jaar het bestuur ondersteunt bij het organiseren van het tentfeest.

Boven in het menu kan je kijken wie er allemaal in de diverse commissies zitten. Opmerking: de commissies zijn altijd op zoek naar versterking. Dus wil je je graag extra inzetten voor de KPJ Bodegraven? Spreek dan een van de mensen van de commissies aan!

Geef een reactie