Tentfeestcommissie

De tentfeestcommissie zorgt elk jaar weer voor een geslaagd tentfeest in september. Samen met het bestuur regelen ze alles wat er bij het tentfeest komt kijken.
De tentfeestcommissie bestaat uit de volgende personen:

Martijn van Wensveen (bestuur)
tel. 06-54301436

Floris Veelenturf

Bram Dorresteijn

Ard van Veen

Adriaan de Graaf

Niels Oostdam

Marcel Kastelein

Kees van Vliet

Marco den Hollander

Anne Vergeer

Jurrian de Bruin